פרופ' אורי חפץ

אורי חפץ
פרופ'
אורי
חפץ
תחום מחקר: כלכלה התנהגותית (אמפירית + ניסויית)
חדר 4226, חברה
02-5883063
ori.heffetz@mail.huji.ac.il