c34649bab7c4492c145895078c3f7a74

סגל

אסף פתיר

ד"ר אסף פתיר

תחום מחקר: מאקרו כלכלה, מדיניות מוניטארית ובנקאות
חדר 4208, חברה
שעות קבלה: ימי רביעי, 12:30-13:30 (בוגר), וחמישי 14:30:15:30 (מוסמך).
02-5883254