סגל אקדמי

1

פרופ' קרנית פלוג

תחומי התמחות: כלכלת ישראל, מדיניות מוניטרית, בנקאות מרכזית, כלכלת עבודה
חדר 4213, חברה