פרופ' אלון איזנברג

אלון אייזנברג
פרופ'
אלון
איזנברג
תחום מחקר: ארגון תעשייתי אמפירי, מיקרו כלכלה יישומית, אמידת ביקוש
חדר 4219, חברה
02-5883392
aloneiz@mscc.huji.ac.il