ד"ר חנה טרכטמן

חנה
ד"ר
חנה
טרכטמן
תחום המחקר: כלכלה התנהגותית, כלכלת פיתוח, מיקרו-כלכלה יישומית
hannah.trachtman@mail.huji.ac.il