פרופ' יורם הלוי

יורם
פרופ'
יורם
הלוי
תחום מחקר: כלכלה התנהגותית, כלכלה ניסויית, תיאוריה כלכלית.
yoram.halevy@mail.huji.ac.il