ד"ר שמואל סן

שמואל
ד"ר
שמואל
סן
תחום מחקר: כלכלת עבודה, חדשנות טכנולוגית
חדר 4209, מדעי החברה
muly.san@mail.huji.ac.il