ד"ר מיכאל עמיאור

ד"ר מיכאל עמיאור
ד"ר מיכאל
עמיאור
תחום מחקר: כלכלת עבודה, כלכלה עירונית
חדר 4223, חברה
02-5883121
michael.amior@mail.huji.ac.il