פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

מישל סטרבצ'ינסקי
פרופ'
מישל
סטרבצ'ינסקי
תחום מחקר: כלכלה ציבורית, מקרו-כלכלה, כלכלת ישראל
חדר 1749א’, מדיניות ציבורית
02-5882692
Michel.strawczynski@mail.huji.ac.il