פרופ' משה שעיו - -ראש המחלקה

משה שעיו
פרופ'
משה
שעיו - -ראש המחלקה
תחום מחקר: כלכלה פוליטית, התנהגות צרכנים, כלכלה ופסיכולוגיה
חדר 4213, חברה
02-5883246
mshayo@huji.ac.il