ד"ר ג'פרי מנש

ג'פרי מנש
ד"ר ג'פרי
מנש
תחום מחקר: מבנה שווקים, תאוריה מיקרו כלכלית
חדר 4207, חברה
02-5883125
jeffrey.mensch@mail.huji.ac.il