פרופ' אייל וינטר

אייל וינטר
פרופ'
אייל
וינטר
תחום מחקר: תורת המשחקים, קבלת החלטות, פוליטיקה וכלכלה, כלכלה התנהגותית
חדר 4206, חברה
02-5883243
mseyal@mscc.huji.ac.il