פרופ' דוד ג'נסוב

דוד ג'נסוב
פרופ'
דוד
ג'נסוב
תחום מחקר: מבנה שווקים, שוק הנדל"ן
חדר 4227, חברה
02-5883128
David.Genesove@mail.huji.ac.il