פרופ' אלכס הרשקוב

אלכס הרשקוב
פרופ'
אלכס
הרשקוב
תחום מחקר: תורת המשחקים, תורת החוזים, תכנון מנגנונים
חדר 4211, חברה
02-6586913, 02-5883252
alexg@huji.ac.il