ד"ר ערן הופמן

ערן הופמן
ד"ר
ערן
הופמן
תחום מחקר: מקרו כלכלה, כלכלה פיננסית, כלכלת עבודה
חדר: 4203, חברה
02-5883140
eran.hoffmann@mail.huji.ac.il