פרופ' אילן קרמר

אילן קרמר
תחום מחקר: מימון, תורת המשחקים, כלכלת אינפורמציה, תורת המכרזים
חדר 5104, חברה; מרכז לחקר הרציונליות (גבעת רם)
02-6586964, 02-5883459