פרופ' גיורא חנוך

anonymous
תחום מחקר: מיקרו-כלכלה, כלכלת עבודה, אקונומטריקה
חדר 4207, חברה
02-5882863, 09-9562776