פרופ' יבגני קנדל

יבגני קנדל
פרופ'
יבגני
קנדל
תחום מחקר: כלכלה פיננסית
חדר 4202, חברה
02-5883137
eugene.kandel@mail.huji.ac.il, mskandel@mscc.huji.ac.il