פרופ' יורם מישר

anonymous
תחום מחקר: כלכלה ציבורית, אי-ודאות, כלכלת העולם העתיק, רעיון השוויון, מקרא
חדר 4225, חברה
02-5883138