ד"ר יניי שפיצר

ינאי שפיצר
ד"ר
יניי
שפיצר
תחום מחקר: היסטוריה כלכלית, כלכלה אמפירית, הגירה
חדר 4216, חברה
02-5883135
yannay.spitzer@mail.huji.ac.il