פרופ' יעקב (קובי) מצר

יעקב (קובי) מצר
תחום מחקר: היסטוריה כלכלית של ארץ ישראל המנדטורית וישראל, הגירה יהודית בין מלחמות העולם, היבטים כלכליים של לאומיות, חברות מתיישבים במבט היסטורי
חדר 4205, חברה
02-5883242