פרופ' מוריס תובל

anonymous
תחום מחקר: מדיניות חדשנות כולל היבטים אסטרטגיים, מערכות חדשנות לאומיים, גם לארצות מתפתחות וגם לארצות מפותחות, קביעת סדרי עדיפויות לאומיים במדע, טכנולוגיה וחדשנות, התפתחות של מערכות יזמיות בתעשיות הון-סיכון, שינויים במסגרת מדיניות חדשנות אסטרטגית לאור המשב
חדר 4227, חברה
02-5865833, 02-5883257