פרופ' מיכאל קרן

מיכאל קרן
תחום מחקר: כלכלה משווה, מעבר לשוק של משקים סוציאליסטיים
חדר 5226, חברה
02-6528521