ד"ר צחי רז

raz_tzachi
ד"ר
צחי
רז
תחומי המחקר: היסטוריה כלכלית, כלכלה פוליטית, וכלכלת תרבות
חדר 4204, חברה
02-58883240
iraz@mail.huji.ac.il