פרופ' קרנית פלוג

1
תחום מחקר: כלכלת ישראל, מדיניות מוניטרית, בנקאות מרכזית, כלכלת עבודה
חדר 4213, חברה
4213, חברה
02-5883251