פרופ' קרנית פלוג

1
תחומי התמחות: כלכלת ישראל, מדיניות מוניטרית, בנקאות מרכזית, כלכלת עבודה
חדר 4213, חברה