פרופ' ראובן גרונאו

ראובן גרונאו
תחום מחקר: משאבי אנוש, כלכלת תחבורה, מבנה תחרותי, פיקוח על שירותים ציבוריים
חדר 5228, חברה
02-5883145