Table of Contents

הצעות עבודה

הצעות עבודה שנשלחות למחלקה:

סטודנטים/ות ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה

לאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר דרוש עוזר מחקר

דרוש סטודנט באגף התקציבים שבמטה המשותף של משרד התרבות והספורט ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

עובד/ת ביחידת תפעול ובקרה באגף תשתיות טכנולוגיות, בחטיבת טכנולוגית המידע

כלכלן/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים.

לאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר דרוש סטודנט

דרוש/ה כלכלן/ית למשרת מחקר

דרוש/ה סטודנט/ית לכלכלה/חשבונאות/ מנהל עסקים / הנדסת תעשייה וניהול

עוזר/ת מחקר

דרוש עוזר מחקר ד"ר ג'פרי מנש המחלקה לכלכלה.

הארכת מועד פרסום למועצה הלאומית לכלכלה, במשרד ראש הממשלה, דרושים/ות 3 סטודנטים/ות - פרסום מספר 54-2021

לתפקיד מעניין ומאתגר בחטיבת מקרקעין ופנים באגף החשב הכללי במשרד האוצר, דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון בכלכלה, חשבונאות או פכ"מ

עבור מוסד פיננסי גדול דרושים עובדים/ות לפרוייקטים של מספר חודשים (כל פרוייקט) בהיקף חלקי בנושאי מודלים פיננסיים

דרוש סטודנט למשרד הבריאות באגף תכנון, תקצוב ותמחור

למרכז מאקרו לכלכלה מדינית דרוש/ה חוקר/חוקרת בכיר/בכירה במחקר בתחום כלכלי-חברתי

לרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר דרוש/ה סטודנט/ית