Table of Contents

הצעות עבודה

הצעות עבודה שנשלחות למחלקה:

משרת ממלא מקום למחלקת סוכנים ויועצים ברשות שוק ההון

 אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות בזרוע העבודה

קבוצת פארטו מגייסת יועץ\ת כלכלי\ת-אסטרטגי\ת לסניף באר שבע

קבוצת פארטו מגייסת יועץ\ת אסטרטגי\ת לסניף באר שבע

דרוש/ה בקר\ית החלפה לחל"ד בפרויקט בקרה מאתגר בירושלים

דרוש/ה בקר/ית למשרה מלאה לביצוע בקרות תפעוליות בירושלים וגוש דן

דרוש/ים סטודנט/ים בכלכלה לעבודה בירושלים

סטודנטים למשרד ממשלתי

ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה דרוש/ה סטודנט/ית

בוגרי תואר ראשון למשרת אנליסט/ית

דרושים/ות בודקים למבחנים בתחומי דעת מדעים ומתמטיקה (דוברי עברית או ערבית)

סטודנטים ליחידה לשוויון הזדמנויות

סטודנט/ית לצוות מדיניות רגולציה במשרד המשפטים- תאריך אחרון להגשה 6.6.19

משרה לבוגרי תואר ראשון

סטודנטים לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

משרה לבוגרי תואר ראשון

בוגרי תואר ראשון למשרת כלכלן/ית במרכז הרפואי הדסה עין כרם

סטודנטים למנהל תעסוקת אוכלוסיות

בוגרי תואר ראשון/ סטודנטים לקראת סיום התואר לרשות הההון, ביטוח וחיסכון

סטודנטים לרשות החדשנות

דרושות סטודנטיות לחברת ביטוח

דרושים סטודנטים לחברת ביטוח

סטודנטים לתואר בוגר למשרת עוזר מחקר ברציולאב

סטודנטים לתואר בוגר בשנה שלישית וסטודנטים לתואר שני למשרת סטודנט Big data באגף המוניטרי של חטיבת המחקר

בוגרי/ות תואר שני למשרת יועץ בכיר

סטודנט/ית לתואר שני למשרת עוזר מחקר בפרויקט במשרד החינוך

בוגרי/ות תואר ראשון למשרת יועץ מתחיל בקבוצת פארטו

בוגרי/ות תואר ראשון למשרת רפרנט/ית מלוות חוץ

סטונדטי/יות או בוגרים/ות לבדיקת מבחנים

בוגרי תואר ראשון בהצטיינות לתפקיד התחלתי של אנליסט/ית פיננסי/ת

דרושה עוזרת מחקר

סטודנט/ית לאגף למדיניות ותכנון אסטרטגי

סטודנט/ית למשרת אנליסט בגולדמן סאקס

דרוש כלכלן מתמחה למכון ברוקדייל

סטודנט/ית לרשות החברות הממשלתיות יחידת כספים ובקרה

עוזרי מחקר לפרויקט בינלאומי

בוגרי תואר ראשון לחברת ייעוץ אסטרטגי

סטודנטים לחברת ייעוץ אסטרטגי

סטודנט/ית לתחום תקציב הפיתוח משרד החינוך

משרת סטודנט/ית במשרד להגנת הסביבה

סטודנטים ובוגרי תואר ראשון למשרת עוזר מנכ"ל

סטודנט/ית לתואר ראשון או שני לאגף הפיקוח על היצוא במינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה 

משרת מנהל/ת ענף חשב כללי – מילוי מקום

סטודנט/ית לתחום מדע וטכנולוגיה בלמ"ס

בוגרי תואר ראשון וסטודנטים לתואר שני למשרת מילוי מקום לרשות שוק ההון

סטודנט/ית למנהל אוצרות טבע

סטודנט/ית לאגף מדיניות ותכנון אסטרטגי במשרד האנרגיה