Table of Contents

הצעות עבודה

הצעות עבודה שנשלחות למחלקה:

חברת מאנדיי מחפשת בוגרים.ות של העברית

משרת סטודנט/ית ליחידת רישוי ובנקים חדשים, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

משרת סטודנט/ית אדמיניסטרטיבי/ת לחטיבת המחקר

לרשות הממשלתית למים וביוב דרוש/ה סטודנט/ית לחטיבת כלכלה

דרוש סטודנט/ית לחטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי

סגן/ית כלכלן/ית ראשי/ת

סטודנט/ית לאגף כלכלה ומחקר

סטודנט/ית להובלת תהליכים אסטרטגיים בבתי החולים הממשלתיים

סטודנטים/ות ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה

לאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר דרוש עוזר מחקר

דרוש סטודנט באגף התקציבים שבמטה המשותף של משרד התרבות והספורט ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

עובד/ת ביחידת תפעול ובקרה באגף תשתיות טכנולוגיות, בחטיבת טכנולוגית המידע

כלכלן/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים.

לאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר דרוש סטודנט

דרוש/ה כלכלן/ית למשרת מחקר

דרוש/ה סטודנט/ית לכלכלה/חשבונאות/ מנהל עסקים / הנדסת תעשייה וניהול

עוזר/ת מחקר

דרוש עוזר מחקר ד"ר ג'פרי מנש המחלקה לכלכלה.

הארכת מועד פרסום למועצה הלאומית לכלכלה, במשרד ראש הממשלה, דרושים/ות 3 סטודנטים/ות - פרסום מספר 54-2021