מרכז למידה לסטודנט

שעות הפעילות

כחלק מהשירות לסטודנט המחלקה לכלכלה יזמה הקמת מרכז למידה.
במרכז הלמידה, שיפעל בימים ובשעות המפורטים להלן, יעמדו לרשותכם עוזרי הוראה שיוכלו לסייע בתרגול החומר הנלמד בקורסי החובה של המחלקה (למעט קורסי סטטיסטיקה ומתמטיקה, בהם העזרה תינתן ע"י מתרגלי הקורסים בלבד). 

שעות הפעילות לסמסטר א’, תשע"ז הן:


מבוא לכלכלה א’ (מיקרו):

יום ב' 16:00-18:00 בחדר 2102

יום ג' 12:00-14:00 בחדר 3208

יום ה' 12:0-14:0 בחדר 3208

 


מקרו כלכלה א’:

יום ג' 10:00-12:00 חדר 3208

יום ד' 12:00-14:00 חדר 2304תורת המחירים א’:

יום ב' 16:00-18:00 חדר 3201

יום ג' 12:00-14:00 חדר 1709

נ ש מ ח  ל ר א ו ת כ ם !!

(*) ייתכנו שינויים בשעות הפעילות או בחדר. אנא עקבו אחר ההודעות.